123

10 = Ďáblice

Je tu jeden z těch kratších běhů, tentokrát ve znamení smogu.

O co jsou Ďáblice kratší pro Dusmeny, o to budou (zcela logicky) delší pro Dusmenky. Jménem lože tedy dávám na vědomí (bez souhlasu řiditelů, nicméně ve vzduchu je cítit jejich tichý souhlas), že jedinou bodovanou distancí v letošních Ďáblicích je delší trať, tedy stejná, jakou mají před sebou nebozí Dusmeni.

A šetřte se na Senohraby!