175

Průběžné výsledky po Úněticích

Přinášíme ctěnému dusmenstvu průběžné výsledky po Úněticích!

Je možné, že ředitel někoho z dusmenů v pod tíhou zodpovědnosti přehlédl; jestli ano, jest očekáváno, že dotyčný přijde s lahví šáňa, zlomí se v pase, omluví se a požádá řiditele o odpuštění. Pak se třeba něco stane.
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!